Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ!

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγματοποίησης της συναλλαγής:

  1. Λανθασμένη Καταχώριση των στοιχείων της Κάρτας σας.
  2. Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας.
  3. Χαμηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας με το Internet
  4. Ξαφνική Διακοπή της Σύνδεσης σας με το Internet

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 6988157693.